Podstawy obsługi komputera – kurs dla dzieci

  • podstawy samodzielne korzystanie z komputera
  • podstawy obsługi programu Microsoft Office Word
  • podstawy obsługi programu Microsoft Office Excel
  • korzystanie z Internetu
  • wyszukiwanie informacji w Internecie