MS Word – podstawowy

  • formatowanie wprowadzonego do edytora tekstu
  • tworzenie i formatowanie tabel i wizytówek
  • adresowanie kopert
  • wstawianie autokształtów do dokumentu
  • przygotowanie dokumentu do druku
  • wstawianie do dokumentu symboli niedostępnych z klawiatury