MS Power Point – podstawowy

  • tworzenie podstawowych prezentacji wzbogacających przeprowadzone wykłady i seminaria
  • wykorzystywanie narzędzi programu MS PowerPoint
  • uatrakcyjnianie prezentacji wykorzystując animacje, elementy graficzne
  • przygotowywanie prezentacji do druku