MS Excel – podstawowy

  • tworzenie i formatowanie tabeli
  • wykonywanie prostych obliczeń w arkuszu
  • tworzenie i formatowanie wykresów
  • sortowanie i filtrowanie
  • praca na kilku arkuszach jednocześnie