MS Access – projektowanie baz danych

  • projektowanie własnych relacyjnych baz danych w środowisku MS Access
  • tworzenie tabeli bazy danych
  • tworzenie relacji między tabelami
  • korzystanie z kwerend wybierających
  • korzystanie z kwerend funkcjonalnych
  • filtrowanie poszukiwanych danych
  • tworzenie raportów
  • funkcje importu i eksportu
  • metoda zabezpieczania bazy danych