MS Access – obsługa baz danych

  • dodawanie, usuwanie i kopiowanie rekordów bazy danych
  • korzystanie z kwerend wybierających
  • korzystanie z kwerend funkcjonalnych
  • filtrowanie poszukiwanych danych
  • tworzenie raportów
  • funkcja importu i eksportu
  • metoda zabezpieczania bazy danych