Kurs dla seniorów

  • podstawy obsługi komputera,
  • umiejętność korzystania z poczty elektronicznej,
  • wyszukiwania informacji w Internecie,
  • przeglądania stron www,
  • posługiwania się edytorem tekstu Word.